/* ]]> */
master

02 dets. EST

Wendre

Padjaliinide tõhususe tõstmine

08.09-19.12.2014 viidi Wendres Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi projekt „Padjaliinide tõhususe tõstmine“. Projekt sai tuge EASi Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmest. Projektis osalesid ettevõtte juhtkonna esindajad, padjaliini töötajad ning ettevõttevälised sõltumatud eksperdid. Projekti käigus analüüsiti padjaliinide töö efektiivsust, kaardistati võimalikud parenduskohad ning kirjeldati tegevused tõhususe tõstmiseks. Nimetatud tegevused rakendatatakse 2015. aastal.

EL_Struktuuritoetus_horisontaal