/* ]]> */

Privaatsuspoliitika

Wendre AS vastutab isikuandmete turvalisuse tagamise eest ja kohustub neid käsitlema vastavalt riigisisestele õigusaktidele ja Euroopa Liidu kehtestatud isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR). Kui Sul tekib kandideerimiseks esitatud andmete, privaatsuspõhimõtete või üldiselt andmete privaatsuse kasutamise kohta küsimusi või kommentaare, siis võta kindlasti meiega ühendust.

Saates meile oma CV või täites vastava ankeedi annad oma andmed ettevõtte käsutusse eesmärgiga kandideerida Wendre AS´i poolt pakutavatele töökohtadele. Tegemist võib olla nii konkreetse tööpakkumise või muude Sulle sobivate tööpakkumistega, mida Sinu esialgne kandideerimisavaldus ei hõlma.

Kui kandideerimisprotsess osutub edukaks, siis kasutatakse Sinu andmeid personalitoimingute ja andmetöötlusprotsesside raames.

Kandideerimiseks tuleb esitada oma isiku- ja kontaktandmed ning teave töökogemuse, hariduse, oskuste, kvalifikatsiooni, ja tööga seotud eelistuste kohta.

Sinu andmetele omavad juurdepääsu ning kasutusõigust ainult Wendre AS töötajad, kes osalevad värbamisprotsessis või kasutavad neid Sinu töötamisega seotud andmetöötluses (vahetu juht, personaliosakond, raamatupidamine, IT).

Kui Sinu kandideerimisavaldust ei rahuldata, siis säilitame Sinu andmeid meie juures maksimaalselt 2 kuud peale nende esitamist. Soovi korral võid meile teatada oma soovist hävitada oma andmed enne 2 kuu möödumist. Tööle asunud töötajate andmeid säilitakse tööseadusandluses ette nähtud aja jooksul.

Lisaks annad oma nõusoleku selleks, et Wendre AS võib mõistlikul määral ja kooskõlas kohalike seadustega kontrollida teavet, mida oled esitanud kandideerimise ja värbamise ükskõik millises etapis. See võib seaduses lubatud määral hõlmata ühenduse võtmist endiste tööandjate või kolleegidega.